Email: hundsport@kaplansgarden.se


Mobil: 0735631465


Plusgiro: 571887-9

Swish: 0735631465Kurser hålls i min uppvärmda hundhall (tidigare Kjesäter idrottshall och Padelcourt Vingåker).

Kjesäter

643 92 VingåkerFrån väg 52 - sväng in vid skylt " 3 Vingåker Ö".

Åk 100m och sväng vänster vid skylt " Kjesäter Slott och Konferens".

Åk in i tunneln under järnvägen, åk 100 m och ta första vägen vänster.

Följ gärdet 100 m så ligger hundhallen på höger sida.